MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 76
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.
Opis

Drzewica, dnia 19 grudnia2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, NIP:7681833525, w imieniu której działa

 Anna Witczak – dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby przedszkola o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz.907).

 

1.      Przedmiot zamówienia: zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.

Data publikacji 2013-12-19
 
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik Nr 2a Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik Nr 2b Kosztorys ofertowy
 5. Załącznik Nr 2c Kosztorys ofertowy
 6. Załącznik Nr 2d Kosztorys ofertowy
 7. Załącznik Nr 2e Kosztorys ofertowy
 8. Załącznik Nr 2f Kosztorys ofertowy
 9. Załącznik Nr 2g Kosztorys ofertowy
 10. Załącznik Nr 2h Kosztorys ofertowy
 11. Protokół z otwarcia ofert.

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Witczak
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-12-19