MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 69
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności dla Przedszkola Samorządowego w Drzewicy
Opis

Drzewica, dnia 28 listopada 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, NIP:7681833525, w imieniu której działa

 Anna Witczak – dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby przedszkola o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz.907).

 

1.      Przedmiot zamówienia: zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.

 

Cały tekst zapytania ofertowego znajduje się w załączniku poniżej.


 INFORMACJA

DOTYCZĄCA SKŁADANIA KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH Z DNIA 28. 11. 2013 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DRZEWICY 

Informujemy, że składanie ofert odnośnie pakietów:

ü  II – artykuły spożywcze wraz z dostawą do przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  III – mięso wieprzowe i wołowe oraz produkty mięsno – wędliniarskie z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  IV – drób i produkty drobiowe świeże wraz z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  V – warzywa i owoce wraz z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  VI – produkty mleczarskie wraz z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  VII – ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe wraz z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

ü  VIII – jaja wraz z dostawą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy;

 

zostaje przedłużone do 18. 12. 2013 roku (środa) do godz. 10. 00. Otwarcie ofert nastąpi 20. 12. 2013  roku o godz. 8.00.


                                                        UNIEWAŻNIENIE

Drzewica,18.12.2013r.

 

 

            Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Drzewicy  informuje, iż w związku z zauważonymi błędami w pakietach ofertowych unieważnia się konkurs ofert na dostarczanie artykułów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, ogłoszony w dniu 28.11.2013 r.

Nowe zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone w dniu 19.12.2013 r.

 

Data publikacji 2013-12-06
 
Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Wzór umowy
 5. Aneks Nr 1/2013 dotyczący Zapytania Ofertowego -Załącznik nr 2C
 6. Aneks Nr 2 z dnia 12.12.2013 r. wraz z kosztorysami ofertowymi

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Witczak
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-12-06