MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 66
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności dla Szkoły Podstawowej w Drzewicy
Opis

Drzewica, dnia  25 listopada 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szkoła  Podstawowa w Drzewicy, NIP:  768-16-22-573 Regon: 670986953  w imieniu której działa  Renata Smolarek – dyrektor zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby szkoły o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

 

1.      Przedmiot zamówienia: zakup i dostawę żywności na potrzeby szkoły/przedszkola.

Data publikacji 2013-11-26
 
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik Nr 1
 3. Załącznik Nr 2A
 4. Załącznik Nr 2B
 5. Załącznik Nr 2C
 6. Załącznik Nr 2D
 7. Załącznik Nr 2E
 8. Załącznik Nr 2F
 9. Załącznik Nr 2G
 10. Załącznik Nr 2H
 11. Załącznik Nr 3 Wzór umowy
 12. Protokół z otwarcia ofert.

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Krzyżanowski
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-11-26