MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 62
Nazwa pozycji INFORMACJA w sprawie odśnieżania dachów budynków
Opis

                                     Drzewica dnia 07.11.2013

 

  

Szanowni mieszkańcy

 

 

    W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy przypomina o przestrzeganiu przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązku wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczącego obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów śniegowych i sopli z dachów, stropodachów, tarasów użytkowych, balkonów, gzymsów, rynien oraz innych elementów budynków lub innych obiektów budowlanych, które mogą powodować powstanie zagrożenia dla konstrukcji obiektu lub bezpieczeństwa jego użytkowania.

 

                                            BURMISTRZ

                                  Gminy i Miasta w Drzewicy

                                     (-) Janusz Reszelewski

Data publikacji 2013-11-07
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Julian Stępień
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-11-07