MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 60
Nazwa pozycji Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże, gmina Drzewica
Opis

Drzewica, dnia 05.09.2013 r.

 

ROŚiGG-7624.6.10

 

Decyzja

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), art. 71, art. 74 ust. 3, art.75 ust.1 pkt. 4, art.82, art. 84 ust. 1 i art. 85 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Windmatik Kamil Kasner Spółka komandytowa w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże, gmina Drzewica znak: ROŚiGG.-7624/6/10 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

ORZEKAM

 

ZMIENIĆ DECYZJĘ o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże, gmina Drzewica znak: ROŚiGG.-7624/6/10 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w następujący sposób :

 

Pełny tekst decyzji w załączniku poniżej.

Data publikacji 2013-09-16
 
Załączniki:

 1. Pełny tekst decyzji.

Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-09-16