MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 56
Nazwa pozycji Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowa linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami technicznymi obręb Żardki i Zakościele
Opis

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

GMINY I MIASTA DRZEWICA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz.717 z póź. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami technicznymi, a w tym m. in. budowa odcinka oświetleniowej linii kablowej, budowa słupów oświetleniowych, montaż opraw i innych urządzeń technicznych, lokalizacja na działkach oznaczonych nr ew.  951 obręb Żardki i 1728 obręb Zakościele gm. Drzewica.

 

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

                                  

Drzewica, dnia 03.09.2013r.                                                                      

 

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                      GMINY i MIASTA w DRZEWICY

                                                                                           (-) Janusz RESZELEWSKI

Data publikacji 2013-09-03
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Julian Stępień
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-09-03