MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 45
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu
Opis

 

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oznaczenie sprawy: GKBIP.0727.1.21.2010.BW

 

Drzewica, 11.06.2013r.

 

Gmina i Miasto Drzewica

ul. Stanisława Staszica 22

26-340 Drzewica

NIP: 768 17 66 160

tel. (48) 375 6091fax (48) 375 6641

 

Zapytanie ofertowe

 

w związku z realizacją przez Gminę i Miasto Drzewica projektu pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

  1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym ogłoszenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, logo Województwa Łódzkiego,  logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dalsze wymagania:

- pełen kolor wydruku

- wymiary ogłoszenia: 166 mm podstawa x 136 mm pion (+/- 10 mm) 

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w miesiącu: czerwiec 2013r.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty za załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy: promocja@drzewica.pl lub pocztą bądź złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22  26-340 Drzewica do dnia 18 czerwca 2013r. godz. 15.00

   

 

 

Osoba do kontaktu:

Beata Wołonkiewicz

tel. (48) 375 7982, promocja@drzewica.pl

Data publikacji 2013-06-11
 
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
 3. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Osoba odpowiedzialna za treść: Beata Wołonkiewicz
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-06-11