MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 33
Nazwa pozycji STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA DRZEWICA – ZMIANA
Opis ZMIANA - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA DRZEWICA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY NR VII/50/2012 Z DNIA 29 CZERWCA 2011 R.
Data publikacji 2012-09-13
 
Załączniki:

 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica (część opisowa) - pilk pdf 983,2 kb
 2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica – Kierunki i Polityka (część graficzna) plik pdf. 551,0 kb
 3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica – Uwarunkowania (część graficzna) plik pdf. 640,5 kb
 4. Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica - plik pdf. 556,9 kb
 5. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń Studium plik pdf 28,1 kb
 6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica (część opisowa) - plik pdf 527,2 kb
 7. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica (część graficzna + legenda) plik pdf. 862,0 kb
 8. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe (część opisowa ) plik PDF 430,4 kb

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: inż. Jerzy Kwiecień
Data publikacji: 2012-09-13