MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 79
Nazwa pozycji Budowa placu manewrowego dla potrzeb obsługi składowiska odpadów w m. Domaszno
Opis

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

GMINY i MIASTA DRZEWICA

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz.717 z póź. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu manewrowego dla potrzeb obsługi składowiska odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Domaszno, gmina Drzewica obejmującej działki Nr Nr ewid.: 650/4, 651/4, 652/4, 653/4, 654/4 i 2007/4.

 

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                  GMINY I MIASTA W DRZEWICY

                                                                                            (-) Janusz Reszelewski

Drzewica, dnia 03.11.2011r.

Data publikacji 2011-11-03
 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-11-03