MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 64
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w Radzicach Dużych
Opis

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z póź. Zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) w dniu 09.12.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy 3MW na działce o nr ewid. 224 (obecnie 1018/1) położonej w miejscowości Radzice Duże Gm. Drzewica.

Mając na uwadze dział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuje, iż w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy pokój nr 20 w godz. Od 7:30 – 15:30. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

Drzewica, dnia 28.03.2011 r.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy

Janusz Reszelewski

Data publikacji 2011-04-05
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-04-05