MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe - wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy”.
Opis

Drzewica, 12 marca 2010r.

 

 

GKBIP- 0727/1/2/2010

                                              

Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Drzewica

z siedzibą w Drzewicy

ul. Stanisława Staszica 22

26-340 Drzewica

NIP 768 17 66 160

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot. dotyczące wykonania usługi:

 

           

wykonanie studium wykonalności dla projektu:

„Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy”.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2010 r.

 

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta;

- wartość oferty netto, wskazanie stawki podatku VAT ;

- podpis oferenta.

 

Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena.

Termin składania ofert upływa 31.03.2010r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica,  Sekretariat (pok. nr 10)

Osoba do kontaktu: Beata Wołonkiewicz tel. (48) 375 7982 pokój 13b

Data publikacji 2010-03-12
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Beata Wołonkiewicz
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2010-03-12