MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
Architektura
Instalacja Audiowizualna
Centralne Ogrzewanie
Instalacje Elektryczne
Instalacje Słaboprądowe
Projekt Budowlany - Konstrukcja
Instalacja Wodno-Kanalizacyjna
Przyłącze Telekomunikacyjne
Technologia
Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Chłodniczej
Zagospodarowanie Terenu
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Chłodniczej
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-02-11

Załączniki:

 1. Opis Techniczny - format pdf; 128 KB
 2. Rysunek Nr. 1 - format pdf; 660 KB
 3. Rysunek Nr. 2 - format pdf; 1764 KB
 4. Rysunek Nr. 3 - format pdf; 1338 KB
 5. Rysunek Nr. 4 - format pdf; 633 KB
 6. Rysunek Nr. 5 - format pdf; 1860 KB
 7. Rysunek Nr. 6 - format pdf; 1442 KB
 8. Rysunek Nr. 7 - format pdf; 644 KB
 9. Rysunek Nr. 8 - format pdf; 556 KB
 10. Rysunek Nr. 9 - format pdf; 518 KB