MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Uchwały Rok 2001
Uchwały Rok 2002
Uchwały Rok 2003
Uchwały Rok 2004
Uchwały Rok 2005
Uchwały Rok 2006
Uchwały Rok 2007
Uchwały Rok 2008
Uchwały Rok 2009
Uchwały Rok 2010
Uchwały Rok 2011
Uchwały Rok 2012
Uchwały Rok 2013
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Uchwały Rady Gminy
Liczba odwiedzin kategorii: 11587 
 
Na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 oraz §48 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U Nr 112, poz. 1319 z 2003 Nr 69, poz. 636, z 2006 r. Nr 127 poz.885) Urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Rejestry te są dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

Teksty uchwał Rok 2001  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2002  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2003  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2004  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2005  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2006  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2007  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2008  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2009  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2010  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2011  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2012  w plikach do pobrania formatu .pdf
Teksty uchwał Rok 2013  w plikach do pobrania formatu .pdf
 
Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware), można go pobrać m.in.: ze strony producenta np. - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html