MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Konkurs ofert 2012
Konsultacje Programu Współpracy na 2014-2015 rok
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Pożytek publiczny i Wolontariat
Liczba odwiedzin kategorii: 2732 
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2011-09-27

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Formularz zgłaszania opinii
 3. Wniosek o realizację zadania
 4. Wzór Sprawozdania końcowego
 5. Oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy
 6. Oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy
 7. Oferta realizacja zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki
 8. Protokół z konsultacji społecznych, które odbyły sie w dniu 10 listopada 2011 roku
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
 10. OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
 11. Projekt programu na rok 2013.
 12. Formularz zgłoszenia opinii
 13. Protokoł z konsultacji projektu uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy 0 dzialałnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
 14. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 15. Oświadczenie do konkursu
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012
 17. Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na "Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica" w 2013 roku.