MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Liczba odwiedzin kategorii: 4609 
 

Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszeń publicznych jest Pani Sektretarz UGiM w Drzewicy Jolanta Starus,
tel. (0-48) 375-60-36,
sekretarz@drzewica.pl
Ogłoszenia, obwieszczenia archiwalne
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2009-03-26

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie - oświetlenie Jelnia 2009-03-26
Konkurs pozytek publiczny na 2009 rok 2009-03-26
Prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica. 2009-03-26
Obwieszczenie - oświetlenie Werówka 2009-03-26
Iluminacja zamku 2009-03-26
Obwieszczenie-oświetlenie Armii Krajowej 2009-03-26
Obwieszczenie - oświetlenie Radzice Duże 2009-03-26
Obwieszczenie - oświetlenie Żardki 2009-03-26
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2009-04-08
Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-04-08
Obwieszczenie - oświetlenie Pl. Wolności 2009-04-24
Prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica 2009-04-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy 2009-06-18
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Kierownika Biura LGD oraz na stanowisko pracownika kadrowo - księgowego 2009-06-18
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-07-02
Obwieszczenie o przystapienie do sporzadzenia zmiany studium zagosp przestrz 2009-07-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica 2009-07-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-07-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia 2009-07-08
Obwieszczenie Świetlica-Dąbrówka 2009-07-15
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji przebudowie fragmentu drogi powiatowej Nr 3108E w miejscowości Krzczonów 2009-08-03
Konkurs pozytek publiczny na 2009 rok - 2009-09-15
Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania boiska. 2009-09-24
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia w drodze przetargu 2009-11-03
Przebudowa fragmentu drogi gminnej oraz placu przed budynkiem strażnicy OSP w miejscowości Krzczonów 2009-12-16
Wykaz nieruchomości położonej w Drzewicy przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-01-06
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Drzewicy przy ul. Kolejowej 2010-01-21
Konkurs pożytek publiczny na 2010 rok 2010-02-12
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-02-25
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-04-01
Wykaz nieruchomości połozonych w Drzewicy przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2010-04-01
Wykaz nieruchomości połozonych w Drzewicy przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym 2010-04-01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-19
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy 2010-04-29
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 2010-04-29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Żardki 2010-05-11
Zawiadomienie o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Staszica w Drzewicy 2010-05-13
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazizacji inwestycji celu publicznego - Krzczonów 2010-05-18
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 2010-06-18
Konkurs na realizację zadania pożytku publcznego 2010-07-30
Wykaz nieruchomości połozonych w Drzewicy przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym 2010-08-18
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydaniu deyczji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-08-26
O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-09-16
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p fragmentu Gminy i Miasta Drzewicy dla terenow wokol zalewu 2010-10-28
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej - ulicy Projektowanej w Drzewicy 2010-11-04
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Staszica ( na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego) 2010-11-04
Zawiadomienie o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Szkolnej. 2010-11-04
Informacja o wyborze oferty w Projekcie 2010-11-09
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-11-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Oświetlenie Żardki 2010-11-25
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej oraz odcinka wodociągu 2010-11-26
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2010-12-09
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - ul. Projektowana w Drzewicy 2010-12-22
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Projektowa w Drzewicy 2010-12-30
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa mostu przez rzekę Drzewiczkę w miejscowości Radzice Duże 2010-12-30
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postepowania - wydanie dycyzji realizacja rozbudowy ulicy Staszica w Drzewicy 2011-01-05
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania - wydanie dezycji rozbudowa ulicy Stawowej w Drzewicy 2011-01-05
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Projektowa w Drzewicy 2011-02-10
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Stawowa w Drzewicy 2011-02-10
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulica Staszica ( na odcinku od ul. Braci Kobylańskich do ul. Stawowej) w Drzewicy 2011-02-10
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 2011-03-01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie publicznego obiektu sportowego – boiska LKS Radzice w Radzicach Dużych 2011-03-28
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica 2011-03-31