MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 142111 
 
Precedury prawne przy udzielaniu zamówień publicznych określa Ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.). Wszelkie bieżące informacje dotyczące zamówień publicznych można znaleść na stronie Urzędu Zamówień Publicznychl Informacje o przetargch są publikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynach Infprmacji Publicznej


Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest Pan Jarosław Bomba
375-67-94,
jbomba@drzewica.pl
 
Przetargi aktualne
 
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2004-12-08

 Nazwa pozycji Data
Budowa placów zabaw w Drzewicy, Strzyżowie, Żardkach i Krzczonowie 2013-08-22
Remont dróg i gminnych - Zadanie I : Remont ulicy Cmentarnej w Drzewicy etap I. Zadanie II : Remont ulicy Stawowej etap I 107 mb 2013-08-26
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK 2013-09-10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy i miasta Drzewica 2013-09-19
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013/2014 do obiektów Gminy i Miasta Drzewica 2013-09-19
Budowa placu zabaw i boiska w Strzyżowie 2013-09-23
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2013-10-31